ردکردن این

قوی ترین موتوربرقی ایرانی

شرکت فن‌گستران خودروی توسن که شرکتی دانش‌بنیان است با بکارگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف توانسته قوی‌ترین موتور برقی در ایران را تولید کند. بیشتر سرعت این موتورسیکلت ۱۱۰ تا ۱۸۰ کیلومتر و قابلیت پیمایش از هشتاد تا ۲۴۰ کیلومتر را دارد. شتاب صفر تا صد زیر شش ثانیه و قدرت

ادامه مطلب

قوی ترین موتوربرقی ایرانی

شرکت فن‌گستران خودروی توسن که شرکتی دانش‌بنیان است با بکارگیری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف توانسته قوی‌ترین موتور برقی در ایران را تولید کند. بیشتر سرعت این موتورسیکلت ۱۱۰ تا ۱۸۰ کیلومتر و قابلیت پیمایش از هشتاد تا ۲۴۰ کیلومتر را دارد. شتاب صفر تا صد زیر شش ثانیه و قدرت

ادامه مطلب

Personal Gift

[vc_row 0=””][vc_column width=”2/3″][cz_carousel slidestoshow=”1″ dots_position=”dots_bc” dots_style=”dots_tiny_line” infinite=”true” autoplay=”true” arrows_inner=”true” arrows_show_on_hover=”true” dots_inner=”true” css_font-size=”18px” autoplayspeed=”4000″ css_color=”#0ef1a0″ css_background=”rgba(255,255,255,0.9)” css_border-radius=”100%” cz_title=”” dots_color=”#0ef1a0″ id=”cz_91842″][cz_image css_position=”relative;display: block;text-align:center” image=”265″ id=”cz_98540″][cz_image css_position=”relative;display: block;text-align:center” image=”266″ id=”cz_77189″][/cz_carousel][cz_gap height=”30px” id=”cz_26269″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text

Tick Tock

[vc_row 0=””][vc_column width=”2/3″][cz_carousel slidestoshow=”1″ dots_position=”dots_bc” dots_style=”dots_tiny_line” infinite=”true” autoplay=”true” arrows_inner=”true” arrows_show_on_hover=”true” dots_inner=”true” css_font-size=”18px” autoplayspeed=”4000″ css_color=”#0ef1a0″ css_background=”rgba(255,255,255,0.9)” css_border-radius=”100%” cz_title=”” dots_color=”#0ef1a0″ id=”cz_29899″][cz_image css_position=”relative;display: block;text-align:center” image=”265″ id=”cz_95266″][cz_image css_position=”relative;display: block;text-align:center” image=”266″ id=”cz_30023″][/cz_carousel][cz_gap height=”30px” id=”cz_22756″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text

Chair Design

[vc_row 0=””][vc_column width=”2/3″][cz_carousel slidestoshow=”1″ dots_position=”dots_bc” dots_style=”dots_tiny_line” infinite=”true” autoplay=”true” arrows_inner=”true” arrows_show_on_hover=”true” dots_inner=”true” css_font-size=”18px” autoplayspeed=”4000″ css_color=”#0ef1a0″ css_background=”rgba(255,255,255,0.9)” css_border-radius=”100%” cz_title=”” dots_color=”#0ef1a0″ id=”cz_71560″][cz_image css_position=”relative;display: block;text-align:center” image=”265″ id=”cz_83563″][cz_image css_position=”relative;display: block;text-align:center” image=”266″ id=”cz_12787″][/cz_carousel][cz_gap height=”30px” id=”cz_13441″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text

Project Stamp

[vc_row 0=””][vc_column width=”2/3″][cz_carousel slidestoshow=”1″ dots_position=”dots_bc” dots_style=”dots_tiny_line” infinite=”true” autoplay=”true” arrows_inner=”true” arrows_show_on_hover=”true” dots_inner=”true” css_font-size=”18px” autoplayspeed=”4000″ css_color=”#0ef1a0″ css_background=”rgba(255,255,255,0.9)” css_border-radius=”100%” cz_title=”” dots_color=”#0ef1a0″ id=”cz_12925″][cz_image css_position=”relative;display: block;text-align:center” image=”265″ id=”cz_35465″][cz_image css_position=”relative;display: block;text-align:center” image=”266″ id=”cz_29782″][/cz_carousel][cz_gap height=”30px” id=”cz_64496″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text