رویداد‌های نزدیک

آماده شو!

ما رویداد‌های شگفت‌انگیزی را برای شما برنامه ریزی می‌کنیم که شما لحظات مهیجی را با سواری موتور سیکلت برقی داشته باشید.

رویداد‌های گذشته

مطلع شدن از رویدادها

رویدادهای بعدی

ما برای شما بیشترین هیجان را برنامه ریزی می‌کنیم

فراهم کردن رویداد‌های رقابتی و لذت بخش برای ایجاد تجارب مهیج از ویژگی‌های ماست.
امین
مدیر توسعه کسب و کار
ما بهترین‌ها را انجام می‌دهیم که شما خاطره انگیز ترین تجربه سواری موتورسیکلت برقی را داشته باشید.
محمد حسین
مدیر واحد الکترونیک